Kumpulan kampus on Suomen avaruustutkimuksen keskus

Kumpulan kampus on yksi neljästä Helsingin yliopiston kampuksesta. Kampuksella sijaitsee muun muassa Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, joka keskittyy kansainvälisesti korkeatasoiseen, pitkäjänteiseen perustutkimukseen. Tutkijankoulutus pohjautuu myös siihen. Kampuksella voi opiskella fysikaalisia tieteitä, geotieteitä, kemiaa, maantiedettä, matemaattisia tieteitä ja tietojenkäsittelytieteitä. Lisäksi voi opiskella alan opettajaksi. Tiedekunnassa alkaa syksyllä 2019 myös täysin englanninkielinen Bachelor of Science -opinto-ohjelma, joka vastaa erityisesti Suomeen muuttaneiden ulkomaalaisten tarpeisiin.

Opiskelu Kumpulassa

Yliopisto-opiskelijaksi hakeudutaan yhteishaun kautta. Yhteishaku on käynnissä joka kevät maalis-huhtikuussa. Opiskelijaksi voi hakea sekä kandidaatti- että maisteriohjelmiin. Eri opintokokonaisuudet järjestävät omat valintakokeensa. Kumpulassa tarjotaan opintonsa aloittaville pienryhmäopetusta, yksilöllistä ohjausta ja opiskelutaitojen tukea. Lisäksi uudet opiskelijat saavat tiedekunnalta opintojen alussa oman kannettavan tietokoneen. Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa luonnontieteiden kandidaatin, filosofian maisterin, filosofian lisensiaatin sekä filosofian tohtorin tutkinnon.

Kumpulan kampus on viihtyisä opiskelupaikka. Kampukselta löytyy tiedekirjasto, opiskelijaravintoloita sekä Unisportin, joka on Helsingin yliopiston oma yritys, ylläpitämä liikuntakeskus. Kumpulassa on tarjolla paljon opiskelija-asuntoja, joten matka yliopistolle on lyhyt. Päivittäiset ostokset voi tehdä vieressä sijaitsevassa Arabian kauppakeskuksessa. Jos tulee tarve päästä keskustaan vaikkapa rentoutumaan, julkisen liikenteen palvelut ovat erinomaiset. Kumpulasta on hyvät yhteydet myös Viikin kampukselle, joka on muun muassa biotieteiden opetuksen keskus.

Fy­si­kaa­lis­ten tie­tei­den osaaminen on vankka pohja avaruuden tutkijalle

Fysikaaliset tieteet tutkivat kaikkia olemassa olevia mittakaavoja, pienimmistä alkeishiukkasista koko maailmankaikkeuteen. Opinnot voivat johtaa niin fyysikon, geofyysikon, meteorologin kuin tähtitieteilijänkin uralle. Fysikaalisten tieteiden kandi antaa valmiudet jatkaa maisteriopintoihin suomalaisissa tai ulkomaisissa yliopistoissa. Fyysikoiden työnkuvat vaihtelevat suuresti, mutta tyypillisesti fyysikko työskentelee tehtävässä, jossa tarvitaan itsenäistä luonnontieteen asiantuntijaa. Työelämässä fyysikot sijoittuvat hyvin monipuolisiin tehtäviin. Teollisuuteen tutkimuksen ja tuotekehityksen pariin työllistyvät fyysikot ovat hyvin palkattuja.

Fyysikot työllistyvät hyvin yksityiselle sektorille, erityisesti korkean teknologian yrityksiin sekä erilaisiin konsulttitoimistoihin. Monet sijoittuvat työelämässä yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin, kuten VTT, Ilmatieteen laitos, NASA, ESA, CERN ja muut kansainväliset hiukkas- ja ydinenergiatutkimuslaitokset. Tyypillisesti fyysikon työnkuvaan kuuluu tehtäviä, jotka vaativat luonnontieteellisen alan asiantuntemusta ja ennen kaikkea kykyä itsenäiseen työhön. Fysiikka on kansainvälinen ala, joten valmistuneet työllistyvät niin Suomeen kuin ulkomaillekin.

Avaruudentutkimus vaatii fysikaalisten tieteiden osaamista

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan alkeishiukkasfysiikan ja astrofysikaalisten tieteiden maisteriohjelma on tarkoitettu niille, jotka tähtäävät avaruuteen ja luovat katseensa tähtiin. Englanninkielinen maisteriohjelma on nimeltään Mas­ter’s Pro­gramme in Particle Phys­ics and As­tro­phys­ical Sci­ences. Tutkinnon laajuus on 120 ECTS ja sen voi suorittaa kahdessa vuodessa. Voit valita kahdesta opintosuunnasta: Particle physics and cosmology eli hiukkasfysiikka ja kosmologia ja Astrophysical sciences eli astrofysiikka. Astronomia on keskeinen osa astrofysiikan opintosuuntaa.

Maisteritutkinnon suorittamisen jälkeen voi jatkaa tohtorintutkintoon, joko Helsingin yliopistossa tai muissa kansainvälisissä huippuyliopistoissa. Kumpulan kampuksella kaikkein sopivin tohtorinkoulutusohjelma avaruudesta kiinnostuneelle on Doctoral Programme in Particle Physics and Universe Sciences – PAPU, joka on hiukkasfysiikan ja universumin tutkimuksen ohjelma. PAPU kattaa teoreettisia, kokeellisia ja havaintoihin perustuvia aloja, kuten hiukkasfysiikka, kosmologia, astrofysiikka, avaruusfysiikka ja planetaarinen astrofysiikka. Opiskelijoita ohjelmassa on vuosittain noin 60.

Kuinka hakeutua tohtoriopintoihin?

PAPU-ohjelmaan haku tapahtuu tällä hetkellä neljä kertaa vuodessa. Seuraa ohjeita heidän kotisivuillaan. Ennen kuin voit hakea ohjelmaan, sinun täytyy löytää itsellesi tohtoriväitöstyön ohjaaja. Ota itse yhteyttä sinua kiinnostaviin tutkimusryhmiin ja tutkijoihin. Yliopiston sivuilla on myös lista ohjaajista. Vasta kun olet löytänyt ohjaajan, voit jättää hakemuksesi sähköisesti. Kaikkien asiakirjojen pitää olla virallisesti vahvistettuja, joten varaa tarpeeksi aikaa hakemuksen tekoon!

Tohtoriopintojen rahoittaminen voi tapahtua monella eri tavalla. Voit ehkä tehdä väitöskirjaa työn ohella osa-aikaisesti, opintovapaalla varsinaisesta työstäsi, tai sitten saatat saada muuta rahoitusta. Yleensä väitöskirja valmistuu nopeimmin, kun keskityt aiheeseen täysipäiväisesti. Joskus tohtoriopintojen ohjaaja, tiedekunta, osasto tai tutkimusryhmä saattaa maksaa palkkaa. Voit myös hakea stipendejä ja apurahoja erilaisista yksityisistä säätiöistä. Eri rahoitusmuodot vaikuttavat tohtoriopiskelijan asemaan yliopistolla ja myös oleskeluoikeuteen, jos opiskelija tulee ulkomailta.

Mitä väitöksen jälkeen? Tutkimus Kumpulassa

Kun olet saanut pakerrettua tohtorintutkielmasi kasaan ja puolustanut sitä väitöstilaisuudessa, saatat työllistyä yksityiselle sektorille. Moni jatkaa kuitenkin tutkimuksen parissa. Kumpulan tutkimusryhmien tutkimusalat heijastuvat kampuksella järjestettävään perusopetukseen. Helsingin yliopistossa tehdään tutkimusta erityisesti hiukkasfysiikan, materiaalifysiikan, kosmologian, tähtitieteen ja ilmakehätieteiden aloilla. Osaan aloista voit alkaa erikoistua jo kandivaiheessa, esimerkkinä ilmakehätieteet ja tähtitiede. Osaan aloista, kuten materiaalifysiikka ja hiukkasfysiikka, erikoistutaan vasta maisteriopinnoissa, jolloin teoreettinen pohja luodaan kandivaiheessa.

Alkeishiukkasfysiikan ja astrofysiikan osaston tutkimus on jatkumo kokeellisesta ja teoreettisesta hiukkasfysiikasta aina teoreettiseen ja havaitsevaan kosmologiaan ja astrofysiikkaan. Aurinkokunnan fysiikka ja avaruusfysiikka sisältävät auringon aktiivisuuden vaikutukset aurinkokuntaan. Hiukkasfysiikan alalla kokeellinen tutkimus perustuu suurten kansainvälisten hiukkasfysiikan tutkimuskeskusten toimintaan osallistumiseen. Tutkimusryhmiä on mukana tutkimushankkeissa CERNissä, Genevessä. Havaitsevan kosmologian ryhmä osallistuu Euroopan avaruusjärjestön ESA:n Planck Surveyor Mission ja Euclid -kokeisiin.

Kumpulan kampuksen huippututkimus ja kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälisesti näkyvintä on matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan globaali ilmastonmuutostutkimus ja siihen kuuluvien havaintoasemien rakentaminen; niitä on Suomen Hyytiälästä Kiinan Pekingiin. Tutkijat työskentelevät monissa tieteen suurhankkeissa; tiedekuntaan kuuluu muun muassa Suomen Cern-yhteistyötä koordinoiva valtakunnallinen tutkimuslaitos Fysiikan tutkimuslaitos (HIP). Suomessa tiedekunta tekee läheistä yhteistyötä Ilmatieteen laitoksen kanssa. Tiedekunnalla ja Aalto-yliopistolla on yhteinen Tietotekniikan tutkimuslaitos (HIIT), joka koordinoi yliopistojen Helsinki ICT-alueen aktiviteetteja. Yhteinen Tekoälykeskus aloitti vuonna 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *