Askel alkeishiukkasfysiikkaan

Alkeishiukkasfysiikka, englanniksi ”elementary particle physics”, määritellään fysiikan osa-alueeksi, jossa tutkimuksen kohteena ovat aineen pienimmät eli atomia pienemmät rakenneosaset, niiden ominaisuudet, käyttäytyminen ja keskinäiset perusvuorovaikutukset. Alkeishiukkasten