Kumpulan kampus on Suomen avaruustutkimuksen keskus

Kumpulan kampus on yksi neljästä Helsingin yliopiston kampuksesta. Kampuksella sijaitsee muun muassa Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, joka keskittyy kansainvälisesti korkeatasoiseen, pitkäjänteiseen perustutkimukseen. Tutkijankoulutus pohjautuu myös

Kiehtova avaruus

Avaruus on kiehtonut ihmismieliä niin kauan kuin ihminen on ollut olemassa. Vaikka tiede ja teknologia ovat molemmat kehittyneet valtavasti etenkin viimeisten vuosikymmenien aikana, on tietämyksemme